Tin tức

Sở Nông Nghiệp Và PTNT tỉnh Điện Biên giới thiệu vườn đầu dòng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên - Tây Bắc Mắc Ca trong văn bản ngày 7/4/2022

Thứ Sáu,
13/04/2022
Đăng bởi Taybacmacca.com

Vị trí trang trại Mắc Ca